År 1903 kvarteret trossen...

Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg & Hyfleri på Kungsholmen i Stockholm.
1930 - Företaget har utvecklats till ett fullfjädrat finsnickeri och flyttar till Bergsgatan 45 där man sedan är verksam ända fram till 1975. Under dessa år byter företaget namn till L.E. Svenssons Snickerifabrik.
1934 - Lönen på snickeriet är ca 55 riksdaler per vecka. Söndagar ledigt.
1940 - Under krigstiden tillverkar man stora mängder transportlådor, bl.a. till dåvarande Sjönander, numera Siemens-Elema.
1942 - Sonen Karl Gösta Svensson, med examen från Påhlmans Handelsinstitut, tar över verksamheten.
1950 - Hyllmeter efter hyllmeter av den så omtalade Stringhyllan lämnar fabriken.
1960 - Ekensborgs varv beställer stora kvantiteter av fartygsdörrar, och flera korvkiosker runt om i Stockholm får en ändamålsenlig inredning.
1971 - Sonsonen Lars Svensson tar vid och driver företaget vidare som L.E. Svenssons Snickeri AB.
1975 - Företaget flyttar till Stora Essingen och verksamheten inriktas mot kundanpassade inredningssnickerier.
1988 - Som ett led i utvecklingen och svar på ökade effektivitetskrav köps den första NC-styrda maskinen in.
1999 I samband med att tvärbanan byggs ut på Essingen flyttas verksamheten till nya lokaler med stor tomt i Orminge. Här finns utrymme för framtida expansioner och företaget fortsätter investera i ny produktionsteknik.
2000 - Den fjärde generationen tar vid och Ola Svensson leder företaget mot nya mål.
2003 - Företaget har nu varit verksamt ett helt sekel!
Vår historia är vi mycket stolta över och nu, liksom i begynnelsen, är det viljan att utvecklas och lösa svåra uppgifter som driver oss vidare.