Kvalitetspolicy

Vi på L.E. Svensson Snickeri AB har alltid värnat om högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Kvalitet är för oss den självklara vägen till långvariga kundrelationer och en lyckad verksamhet. Företagets ambition är därför att framstå som den bästa leverantören, med varor och tjänster som uppfyller och överträffar kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.

Kvalitetssystem

För att kunna garantera våra kunder samma höga kvalitet vid varje projekt, har L.E. Svensson Snickeri AB utarbetat grundliga rutiner för hela arbetsprocessen från inkommen anbudsförfrågan till slutlig leverans och utvärdering. Kvalitetsförbättring är ett kontinuerligt arbete, varför rutinerna regelbundet ses över och följs upp.

Våra kvalitetsmål ska vi uppnå genom följande utgångspunkter:

Vårt krav på god kvalitet gäller i alla avseenden - denna princip har präglat verksamheten i över ett sekel. Vi arbetar för att ytterligare utveckla våra kunders förtroende och stärka vår position som kvalificerad samarbetspartner .