Miljöpolicy

Miljö och miljöförstöring är en fråga som angår oss alla. I vår roll som aktör på en produktionsindustriell marknad har vi naturligtvis ett stort miljömässigt ansvar inte bara gentemot våra kunder och leverantörer, utan även mot den stora allmänheten. L.E. Svensson Snickeri AB har därför som övergripande miljömål att utifrån våra förutsättningar aktivt arbeta för att minimera och förebygga den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Som ett led i detta arbetar vi enligt följande principer: